Anasayfa / Agi Net Ücrete Dahil Mi ?

AGİ NET ÜCRETE DAHİL Mİ ?

AGİ Net Ücrete Dahil mi ?

      Günümüzde işveren işçiye işe girerken belirledikleri ücrete AGİ’nin de dahil olduğunu gerekçe göstererek işçiye AGİ adı altında ayrıca ödeme yapmayı reddettiği, hatta işçilerin kendisine AGİ ödemesinin yapılıp yapılmadığını bilmediği bir çok örnekle karşılaşmaktayız.

     Öncelikle AGİ 'nin ne olduğuyla başlamak gerekir;

     1 Ocak 2008 tarihinde çalışma hayatımıza giren AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması, çalışanların aldıkları vergi iadesinin yerine geçen bir uygulamadır. Yani, Devlet çalışanların elde ettikleri ücret gelirlerinden belirli kıstaslara göre belirlenen oranda gelir vergisi almaktadır. Bu verginin Devlete ödenmesi ise işverenin sorumluluğunda olup, işverenin çalışana ödediği ücretten gelir vergisini kesip Devlete ödemesi gerekmektedir. Dolayısıyla AGİ aslında Devletin çalışandan almaktan vazgeçtiği bir tutar ve bu tutarı tamamen Devlet kendisi belirler. İşverenin bu konuda inisiyatifi bulunmadığı gibi çalışanın da AGİ miktarının belirlenmesinde herhangi bir inisiyatifi bulunmamakta yani AGİ konusunda işçi ve işverenin aralarında anlaşarak bu tutarı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

    Ödenecek net ücretin AGİ dahil belirlenmesi konusunda İş Kanununda bir hüküm bulunmamakta, çünkü AGİ ile ilgili yasal düzenleme 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yer almaktadır.

AGİ


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82