Anasayfa / Muhtasar Beyanname Ve Aphb Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak sorusunu hemen hemen şube ve merkezi olan firma temsilcileri tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere önümüzdeki günlerde Muhatasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi birleşerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak hem SGK hem de Gelir İdaresi açısından tek tip bildirgeye geçilecek. 

Muhtasar beyanname ve aylık prim hizmet bildirgesi ayrı kanallar üzerinden ilgili kurumlara iletildiğinde, vergi dairesi ve sosyal güvenlik merkezi kolay tespit edilebilmekteydi. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, işyerlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezi belirtilerek bildirimler yapılmaktaydı. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi dönemi başladığında birden fazla işyeri olan şirketler bildirimleri karmaşık bir sürece girmiş oldu. 

■ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 98/A- (Ek: 15/7/2016-6728/16 md.)
■ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 86. Maddesi 13 fıkrası uyarınca;
01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken; yürürlük tarihi 01/07/2018 tarihine ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesinde birden çok şubesi, irtibat bürosu bulunan Şirketler-Grup Şirketler birleşen beyannamelerini nereden vermeliler? Başka bir deyişle birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti olan firmalar birleşen Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamelerini nereden vermeleri gerekecektir?
Bu durumda olan firmalar; çalışanlarının bankadan ödenen ücretleri, hangi ilden hangi ilçeden ödeniyor ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini ödeme yapılan bankanın bulunduğu il, ilçe vergi dairelerine elektronik ortamda göndereceklerdir.

Örnek

Kanuni merkezi Kayseri ilinde bulunan (G) A.Ş.’nin, Erciyes Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmaktadır.
Aynı zamanda mükellefin İstanbul, Gaziantep, Sinop illerinde ve Kırıkkale ili Keskin ilçesinde şubeleri vardır. Mükellef kurum Kırıkkale ili Keskin ilçesinde bulunan şubesindeki çalışanları hariç olmak üzere tüm ücret ödemelerini Kayseri merkezden yapmaktadır.
(G) A.Ş.’nin Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Sinop’ta bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri Erciyes Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Ancak Keskin’de yer alan şubesinde çalışanların ücret ödemelerinin bu ilçede yapılıyor olması nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Keskin Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İŞKANUNU.. 

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşimi Muhtasar Beyanname APHB MPHB SGK Beyanname Birleşimi Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak