Anasayfa / Genel Yazı-tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar 21-09-2017

Genel Yazı-Tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar 21-09-2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:98547999-010-E・4756824                                                                    21/09/2017

Konu:4-1/(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamalarındaki Tereddüt Edilen Hususlar

 

  GENELYAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a)ve(b)bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahipleri hakkında Kanunun 54 üncü ve 96 ıncı maddeleri ile, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunun, 4 üncü maddesine ilişkin uygulamalarda;

Kanunun 96ıncı maddesiyle ilgili olarak, Kurumumuzdan gelir/aylık almakta olan sigortalı/hak sahiplerine yersiz ödenen gelir/aylıkların tespitinde,

Kanunun 54.maddesinde düzenlenen ve hak sahiplerine hak kazandıkları ölüm gelir/aylıklarından tercih ettikleri, gelir ve aylığın ödenmesine ilişkin, tercih sisteminin ne şekilde uygulanacağı ile tercih edilen aylıkların başlangıç tarihinin tespitinde,

4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları yönünde tereddüt yaşandığı ve farklı uygulamaların yapıldığı yine, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan sigortalıların bu aylık öncesi ve sonrası hizmetleri ile engellilik ve hastalık hallerinin sonraki emeklilik işlemlerinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin 6495 sayılı Kanunla değişik 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulama usul ve esasları belirlenmiş olup, anılan konulardaki işlemlerin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Genel Yazı-Tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.. 

 • Yersiz Yapılan Gelir/aylık ödemelerinin tespiti ile tahsiline ilişkin işlemler,
 • Aylığın iptali,
 • Aylık miktarının yanlış hesaplanması,
 • Aylığın belirli bir sürede sehven ödenmesi,
 • Aylık başlangıcında yapılan hatalar,
 • Tahsis talep tarihinin değişmesi,
 • Sadece aylık başlangıç tarihinin değişmesi,
 • Aylığın yanlış statüde bağlanması,
 • Ölüm dosyalarında hak sahipleri arasında muvafakat ve yersiz ödemeler,
 • Birden fazla dosyadan ölüm gelir/aylığına hak kazananlardan tercih hakkı verilenler
 • Vazife malullüğü aylığı alıp engelliliği nedeni ile vergi indiriminden yararlananlar ile çalışma gücü kaybı %60 ın altında olanlar
 • 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bağlanan vazife malullüğü/ölüm aylıkları

 

Tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar Genel Yazı SGK Genel Yazıları SGK Mevzuat Mevzuat Tahsis Uygulamaları 5510 sayılı Kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Aylığın iptali aylığın yanlış hesaplanması Aylığın Yanlış statüde bağlanması


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82