Anasayfa / İşyeri Bildirgesinin Verilmesi İşlemleri

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi İşlemleri

İşyeri bildirgesinin verilmesi işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-portala taşınmıştır. İşveren işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte verecektir. 

İşyeri bildirgesinin veirlmesi işlemlerinden önce işyerinin tanımını yapalım;

Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.  İşyeri: İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarda işyerinden sayılmaktadır.

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi ve Bildirge Süresi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştıran bir  işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden  işverenlerin, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik ekinde bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı  çalıştırmaya başladıkları tarihte e-sigorta ile Kuruma  vermeleri gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih,  Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.

İşyeri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

Kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri isteğe bağlı olarak Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

 • Gerçek kişi,
 • Kamu tüzel kişisi,
 • Özel hukuk tüzel kişisi,
 • Adi ortaklık,
 • Apartman yöneticiliği,

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 işgünü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecektir.

 • İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda idari para cezası ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesinin verilme süreleri ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesi verilmesinde sigortalı belirtmek gerekir mi?
 • İşyeri bildirgesinin verilmesinde e-sigorta kanalı kullanılmak zorunda mı?
 • İhaleli işlerde işyeri bildirgesinin verilmesi aşaması nelerdir?
 • Taşeron işyeri bildirgesi verilmesi usul ve esasları nelerdir?
 • İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi hususları nelerdir?
 • İşyeri bildirgesi SGK Ekranlarında düzenleyemiyorum ne yapmalıyım?
 • Apartman site yönetimi işyeri bildirgesi nasıl verilir?

İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi, işyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda uygulanacak olan idari para cezaları ve bu idari para cezalarına karşı itiraz ve usulleri ile yukarıdaki sıraladığımız soru veya soruların cevapları bibilenvar.com ile bir tık uzağınızda.. 

İşveren İşlemleri Kategorisi yazılarımız için TIKLAYINIZ.. 

işyeri bildirgesinin verilmesi İşyeri Bildirgesinin Verilmesi İşlemleri İşyeri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi İşyeri Bildirgesi Apartman işyeri bildirgesi site yönetimi işyeri bildirgesi işyeri Bildirgesinin düzenlenmesi işyeri bildirgesinin kağıt ortamda verilmesi taşeron işyeri bildirgesi altişveren işyeri bildirgesi işyeri bildirgesi e-sigorta işyeri bildirgesi nedir işyeri bildirgesi verilme süresi işyeri tanımı


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

 İşyeri Bildirgesinin Verilmesi İşlemleri