Anasayfa / İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların Türk Hukuk Sistemi içerisinde dava edilen dosya sayısı bakımından önemli ölçüde fazla olması sebebi ile, Kanun koyucu “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” nden biri olarak “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” müessesesi işlevsel hale getirilecektir.

Kanundan, bireysel iş sözleşmesinden ya da toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmektedir.

Arabulucuya başvurma zorunluluğu için kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan alacak ve tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekmektedir. Bu talebe ilişkin olarak tarafların işçi ve işveren olması ve taleplerin birbirlerine karşı ileri sürülmüş olması şarttır.

İşçi ve İşveren Hangi Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Gidecek?

İşçi tarafından talep edilebilecek;

  • kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günü ücreti ile,

İşveren tarafından talep edilebilecek,

  • İhbar tazminatı, cezai şart, avansın iadesi ve eğitim gideri gibi

Alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce hazırlanan madde kapsamında arabulucuya başvurulması zorunlu olacaktır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmının 6. bölümünde düzenlenen “Hizmet Sözleşmeleri” (Genel Hizmet Sözleşmeleri, Pazarlamacılık Sözleşmeleri ve Ev Hizmeti Sözleşmeleri) kapsamında kalan işçi ve işveren arasındaki alacak ve tazminat talepleri için de arabulucuya başvuru zorunluluğu dava şartı olarak kabul edilmekte ve bu tür uyuşmazlıklar iş mahkemelerinin görevine dahil edilmektedir.

Diğer taraftan işçi ve işveren arasındaki haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme nedenlerinden doğduğu iddia edilen ve iş ilişkisinden kaynaklanan alacak ve tazminat talepleri için de arabulucuya başvurulması bir dava şartı olarak öngörülmektedir.

Örnek:

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin işyerindeki işverene mal veya malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de arabulucuya götürülecektir. Fakat; işverenin kiracısı olan bir işçinin kira borcunu ödememesinden kaynaklanan ( yani iş ilişkisinden doğmayan) alacak, kira alacağı olarak nitelendirilerek her ne kadar işçi ve işveren anılan uyuşmazlığın tarafları da olsalar arabulucuya başvuru zorunluluğu burada hüküm bulmayacak ve genel hükümlere tabi tutulacaktır.

Arabulucuya başvuru zorunluluğunun dava şartı olarak kabul edilmesi, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında uygulanmayacaktır.

Arabuluculuk Zorunluluğu Kıdem Tazminatı Fonu Cezai Şart Avansın İadesi Haksız Fiil Sebepsiz Zenginleşme Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İş Güvencesi Tazminatı Kötüniyet Tazminatı İşe İade Dava Şartı Olarak Arabulucuya Başvuru İş İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlık İş Mahkemelerinin Görevi İş Kanunu


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu