Anasayfa / Emzirme (süt) İzni Detaylarını Biliyor Musunuz?

Emzirme (Süt) İzni Detaylarını Biliyor Musunuz?

Doğum yapan kadınların en çok zorlandıkları ve şikayet ettikleri konulardan birisi de bebeğin kendilerine ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanlarında olup onlara vakit ayırabilmektir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin mevcut koşullarda yanlış kullandırılması hem işçiyi hem de işvereni yükümlülük altında bırakmaktadır.

Doğum İzni ve Emzirme (Süt) İzni Detayları

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Haftalık Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Kullanımında Süt İzni Kullanılmaz

4857 sayılı İş Kanununda 2016 yılında yapılan değişiklik ile, analık halinde ücretsiz izin başlığı altında;  “doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.” Hükmü yer almıştır.

Çocuğun üç yaşını doldurmamış olması kaydı ile, kadın veya erkek işçilere;

  • Birinci doğumda 60 gün,
  • İkinci doğumda 120 gün,
  • Sonraki doğumlarda 180 gün,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar Ücretsiz İzin verilmektedir.  Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

Yukarıda belirtilen bu ücretsiz izin kullanımı zamanlarında emzirme izni kullanılmamaktadır.

Süt izninin kullanımı ile hak ve yükümlülüklerin detaylarını öğrenmek için bibilene danışabilirsiniz.

Emzirme İzni Süt İzni Doğum İzni Ücretsiz 6 Ay İzin Doğumdan Önce 8 Hafta Doğumdan Sonra 8 Hafta Çoğul Gebelik Hali İş Kanunu Emzirme İzni Kullanımı Süt İzni Kullanımı Emzirme İzni Detayları Ücretsiz İzin Kullanımı Ücretsiz İzin Haftalık Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin 4857 sayılı İş Kanunu


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82