Anasayfa / Yeniden Yapılandırma Süresi 1 Ay Uzatıldı

Yeniden Yapılandırma Süresi 1 Ay Uzatıldı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.


6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

6736 sayılı Kanundan Doğan Vergi İndirimleri Nasıl Yansıtılacak? başlıklı haberimiz için https://www.bibilenvar.com/yazi/106/6736-sayili-kanundan-dogan-vergi-indirimleri-nasil-yansitilacak linkini tıklayınız..

Ücret Ödemelerine İlişkin Tevkif Edilen Vergilerde Matrah Arttırımı başlıklı içerimizi okumak için   https://www.bibilenvar.com/yazi/107/ucret-odemelerine-iliskin-tevkif-edilen-vergilerde-matrah-arttirimi linkini tklayınız.. 

 

Yeniden yapılandırma Yapılandırma süresi 6736 sy Kanun Başvuru ve İlk Taksit Bazı Alacakların Yapılandırılması Maliye Bakanlığı


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82