Anasayfa / 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakkı her çalışan için geçerli  değildir. SGK'dan alınacak yazının detayları ve kaç defa alınabileceği, tekrar çalışma halinde tekrar aynı şartlarda kıdem hakkının olup olmayacağı hakkında bütün sorularınızın cevapları burada. Kamuoyunda daha çok istifa ederek kıdem tazminatı alma diye bilinen 15 yıl 3600 gün şartlarını yerine getiren çalışanın kıdem tazminatı hakkını öğrenmek için bibilene sorabilirsiniz.

İstifa edilmesi halinde (aslında bu istifa deği fakat kamuoyunda istifa ile tazminat hakkı olarak bilinmektedir) hangi şartlarda Kıdem tazminatı alınacağı konusunda en önemli ayrıntı İlk işe giriş tarihidir.  15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 

15 Yıl 3600 Gün ile Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin Aynı İşyerinde Mi Çalışmak Gerekli?

15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı hakkının olup olmadığını soran bir çok ziyaretçimiz, bu sürelerin aynı işyerinde geçip geçmediğini, ya da herhangi bir iş yerinde (kesintiler halinde) 15 yıl 3600 gün çalışmanın yeterli olması ile bu tazminata hak kazanıp kazanılmadığını merak etmektedir. 

15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir.
Burada belirtmek istediğimiz diğer bir durum ise hak edilen kıdem tazminatının son ayrılan işyerindeki çalışma sürelerine esas teşkil eden değer üzerinden hesaplanmaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Aslında Bir Tazminat Değil Emekliliktir

15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı alarak işinden ayrılan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları "15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı hak eder" yazısını aslında, sigortalının yaş dışındaki diğer şartları yani sigortalılık süresi (15 yıl) ve prim ödeme gün sayısını (3600 gün) doldurarak, emeklilik için tabi oldukları yaşı beklemek üzere işten ayrıldıklarını belirtmektedir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı alan sigortalılar, aslında kısmi emeklilik hakları için anılan tazminat durumundan faydalanmaktadırlar. Bu tazminat hakkının Kanuni dayanağı ise, Mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlüğünü koruyan 14.maddesidir.

Kamuoyunda istifa ile tazminat almak olarak bilinen bu hak, aslında Mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlüğünü koruyan 14.maddesindeki "tazminat verilecek durumlardan" yani tazminat hak etme koşullarından birinin yukarıdaki bahsettiğimiz kısmi emeklilik hakkından faydalanmak üzere işten ayrılanlara verilmesi gereken tazminat olarak nitelendirebiliriz.

İşe Giriş Tarihlerine Göre Tazminat Hakları Nelerdir?

15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir.

15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı hakkının bir benzeri ise, 08.09.1999 tarihleri ila 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa işe giren ve prim ödemesi gerçekleşen kişileri ise, 15 yıl 3600 gün şartı değil, 25 yıl 4500 gün ile kısmi emekliliğe yani günümüzün 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hakkı gibi 25 yıl 4500 gün ile kıdem tazminatı hakkı oluşacaktır.

01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanları ise bu defa ne 15 yıl 3600 gün ne de 25 yıl 4500 gün beklemektedir. Sigortalılar bu defa 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı ya da kısmi emeklilik hakkı kriteri için 25 yıl 5400 gün şartlarını yerine getirecektir.

15 yıl 3600 Gün İle İhbar Tazminatı Ödenmez

15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı hak eder yazısını Sosyal Güvenlik Kurumundan alan sigortalı, bir başka deyişle kısmi emekliliğe hak kazanan sigortalı , sadece kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Yani 15 yıl 3600 gün ile ihbar tazminatı ödenmez. 

 • 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin kendi istekleri ile işten ayrılma durumlarında izlenecek yol ve detayları biliyor musunuz?
 • 15 yıl 3600 gün prim ödeme tek başına yeterli midir?
 • 15 yıl 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getiren her çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
 • 15 yıl 3600 gün prim ödenmesinde çalışanın işe girdiği tarih ve yaş şartları nasıl değerlendirilir?
 • 15 yıl 3600 gün prim ödeme şartlarını sağlayan sigortalılar ne kadar kıdem tazminatı alabilir?
 • 15 yıl 3600 gün prim ödeme şartları ile kıdem tazminatı alan sigortalının ihbar süresi var mıdır?
 • Kısmi emeklilik hakları ile tazminat almanın detayları nelerdir?
 • Kıdem tazminatı hesaplama detayları nelerdir?
 • 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplaması nasıl olmalıdır?
 • 15 yıl 3600 gün tazminat hesaplamalarındaki fark nelerdir?
 • 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kesintileri nelerdir?
 • 25 yıl 4500 gün kıdem tazminatı nasıl alınır?
 • 25 yıl 4500 gün ile kısmi emeklilik şartları nelerdir?
 • 25 yıl 5400 gün ile kıdem tazminatı şartları nelerdir?
 • 25 yıl 5400 gün ile kısmi emeklilik hesaplamaları nasıl yapılır?
 • Kısmi emeklilikte kadın ve erkekler için yaş şartları nelerdir?

15 yıl 3600 gün şartlarını yerine getiren çalışanın kıdem tazminatı hakkını öğrenmek için bibilene sorabilirsiniz.

Lütfen sorularınızı sorarken, ilk defa uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigorta tescilinizin yapıldığı tarihi(ilk sigorta başlangıç tarihiniz) ve sigorta prim gün sayınız ile doğum tarihinizi doğru olarak vermeye dikkat ediniz.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı 15 yıl 3600 gün Kıdem Tazminatı 15 yıl tazminat Kısmi Emeklilik İstifa İle Tazminat SGK Yazısı Tazminat Koşulları 3600 gün Prim Ödeme Sigortalılık Süresi Tazminat Hesaplama Kısmi Emeklilik Hesaplama Kısmi Emeklilik ile Tazminat Hakkı 25 yıl 4500 gün ile tazminat 25 yıl 5400 gün ile tazminat Kısmi Emeklilikte Yaş Sartları 15 yıl 3600 günde emeklilik şartları 15 yıl 3600 gün ile emeklilik hesaplama 15 Yıl 3600 Gün İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Sosyal Güvenlik Ku


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?