Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması Şartları

Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması Şartları 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde açıklanmıştır.

Biz de bu yazımız da kimlerin sağlık hakkından yararlanacağını ve kız çocuklarının babalarının ya da annelerinin üzerinden sağlık yardımı alıp alamayacağını anlatmaya çalışacağız.

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler kavramını şöyle açıklamak gerekecektir. Örneğin, bir ailede sadece babanın sigortası var ve diğer aile fertleri ev hanımı, öğrenci ya da yaşlı ise ailenin babası bu kişilere bakmakla mükelleftir. Sosyal Güvenlik literatüründe babanın ailesine bakmakla yükümlü olmasının bir göstergesi, diğer kişilerin babanın sigortasına bağlı olarak onun üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmasıdır. Bu konuyu belirttikten sonra kimlerin hangi şartlarda bakılmakla yükümlü olduğuna geçebiliriz.

Sigortalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Kimlerdir?

Sigortalının 01.10.2008 tarihinden önce veya sonra emekli olması durumu değiştirebilmektedir.

Genel Sağlık Sigortalısının (yani örneğimizdeki sigortalı babanın); sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalı olmayan, emekli olmayan:

·         Eşi

·         18 yaşını, lise ve dengi öğrenim ve aday çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları (kız ya da erkek fark etmez)

·         Yaşına bakılmaksızın malul olan ve evli olmayan malul çocukları

·         Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, geliri c-1 ya da g-1 seviyesinde olup aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana-babası

genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir.

Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması Şartları

Kız çocuklarının babalarının sigortasından yararlanması 01.10.2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı Kanunla değişiklik göstermiştir.

01.10.2008 tarihinden önce bekar kız çocuğu evlenene kadar babası üzerinden sağlık yardımı alabiliyorken, 01.10.2008 tarihinden sonra öğrenim durumuna göre en fazla 25 yaşına kadar sağlık yardımı alabilecektir.

Bekar kız çocuğu örneğin, orta öğretime devam etmemesi halinde 18 yaşını tamamladığında babası üzerinden sağlıktan yararlanma hakkı sona erecektir. Ancak bu durum 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılanlar için geçerlidir. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanların 01.10.2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü oldukları kız çocuklarının sağlıktan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

01.10.2008’de bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 hükümlerine göre yenden belirlenecektir. Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, tekrar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce bakmakla yükümlü sayılmayan kız çocukları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra durum değişikliklerinin ortadan kalkmasından sonra aynen diğer kız çocukları gibi bakmakla yükümlü olunan kız çocukları sınıfına girecektir.

ÖRNEK: 14.06.2010 tarihinde işe başlayan Mete Davran'ın 01.01.2009 doğumlu kız çocuğu herhangi bir öğretime devam etmediği ve 18 yaşını 01.01.2027 tarihinde tamamladığı için bu tarihten sonra babası üzerinden sağlıktan yararlanamayacaktır.

ÖRNEK 2: 01/05/1995 ila 30/04/2000 tarihleri arasında çalışan ve adına 1500 gün prim bildirilen sigortalı (E)’ nin, halen 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam etmektedir. Bu sigortalının 23/05/1991 doğumlu kız çocuğu bulunmaktadır. Söz konusu sigortalının kız çocuğu, 506 sayılı Kanundan kazanılmış haklarından dolayı yaşına bakılmaksızın durum değişikliği oluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.

 

Soru Sor
'Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması Şartları' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor