SGK Genelgeleri (12 başlık bulundu)

Anasayfa / Sgk Genelgeleri

2017-25 sayılı Yersiz Ödemelerin Tahsili SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/07/2017  Tarih  12151965/551 Sayı ile yayınlanan "Yersiz Ödemelerin Tahsili" konulu 2017-25 sayılı Genelge aşağıda belirtilmiştir. 2017-25 sayılı Yersiz Ödemelerin Tahsili SGK Genelgesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yersiz Ödemelerin Geri Alınması” başlıklı 96 ncı maddesi gereği yapılacak işlemlerde usul ve esasları…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-26 sayılı SGK Genelgesi Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Genel Sağlık Sigortası Aktivasyon İşlemleri konulu 2017-26 sayılı SGK Genelgesi yazımızda belirtilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (bundan sonra Kanun olarak anılacaktır), genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta, genel sağlık sigortalısı ise Kanunun 60…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-24 sayılı SGK Genelgesi İşveren Teşvikinde Yeni Uygulama

2017-24 sayılı SGK Genelgesi İşveren Teşvikinde Yeni Uygulama -4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama. 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteği 9/2/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 4447 sayılı İşsizlik Sigortası…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-22 sayılı SGK Genelgesi Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Yapılandırılması

2017-22 sayılı SGK Genelgesi Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Yapılandırılması .7020 sayılı Kanun uyarınca Yapılandırılması özeti ve anılan SGK Genelgesi bağlantısı yazımızdadır. 7020 sayılı Kanun Yapılandırma başvuru süresi başvuru yeri ve şekli. Yapılandırma Red ve iadesi yapılmayacak alacaklar.
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-21 sayılı SGK Genelgesi 7020 Sayılı Kanun Yapılandırması

2017-21 sayılı SGK Genelgesi 7020 Sayılı Kanun Yapılandırması Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017-21 sayılı SGK Genelgesi ile aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-19 sayılı SGK Genelgesi Kimlik Bildirme Kanunu Uygulama Değişikliği

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun; "4 üncü maddesinde, Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü olduğu, 6 ncı maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-18 sayılı SGK Genelgesi Sigorta Primi Teşvik Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Bilindiği gibi, işverenlere sağlanan bazı sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri de işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde tespitin bulunmamasıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yapılan kontrol ve…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-16 sayılı SGK Genelgesi 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

2017-16 sayılı SGK Genelgesi 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi gereği 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanun kapsamında sigortalı olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan yerleşim yeri ülkemizde bulunan Türk vatandaşları, Kanunun 60 ıncı maddesinin…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-17 sayılı SGK Genelgesi 2017-10 sayılı Genelgede Değişiklik

2017-17 sayılı SGK Genelgesi 2017-10 sayılı Genelgede Değişiklik yapılmıştır. Genelgede yapılan değişiklik ile, 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, bu maddede yer alan işveren desteğine ilişkin usul…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017-10 sayılı SGK Genelgesi 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği

2017-10 sayılı SGK Genelgesi 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği ve ilgisi bağlantılı SGK Genelgeleri yazımızdadır. 
Sosyal Güvenlik Hukuku

29.03.2018 TARİHLİ 2018/12 SAYILI KAMU KURUMU İŞVERENLERİNE İLİŞKİN GENELGE

SGK Genelgesi 2018/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih: 29/03/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E. 1961584 Konu : Kamu Kurumu İşverenleri GENELGE 2018-12 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci maddesinde, işyerinin, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2018-11 sayılı SGK Genelgesi- Otomatik İşyeri Tescili

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu : Otomatik İşyeri Tescili GENELGE 2018-11 1- GENEL AÇIKLAMALAR     Bilindiği üzere, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19…
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82