Sigortalı Giriş-Çıkış Bildirimleri (15 başlık bulundu)

Anasayfa / Sigortalı Giriş-çıkış Bildirimleri

Diğer Şirket Ortaklarının Sigortalılık Bildirimleri

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı,sona ermesi ve bildirimlerini Kurum Genelgesi ile sizlere aktaracağız.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanların Sigortalılıklarının Başlangıcı ve Bildirimi

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların sigortalılıkları esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten itibaren başlatılacaktır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcı,Sona Ermesi ve Bildirimi

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. Bu tarih, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcı ve Bildirimi

Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılacak ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcı ve Bildirimi

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirketin kuruluşunda şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılacak, komandite ortaklardan hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren başlatılacaktır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarının Başlangıcı Sona Ermesi ve Bildirimi

2108 sayılı Kanun gereğince Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Jokey ve Antrenörlerin Sigortalılıklarının Başlangıcı Sona Ermesi ve Bildirimi

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler 1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi Ve Bildirimi

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde…
Sosyal Güvenlik Hukuku

İflasın Açılmasına Mahkemece Karar Verilen Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Tasfiyenin Açılmasına Mahkemece Karar Verilen Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erecek, bu tarih ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketin Tasfiyesine Ortaklar Kurulu Tarafından Karar Verilmesi Durumunda, Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecektir. Bu tarihler sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on (10) gün içinde…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Münfesih Duruma Düşen Şirketlerin Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilecektir.
Sosyal Güvenlik Hukuku

SSK ve Bağkur Çakışması Halinde Sigortalılık Statüsü

SSK ve Bağkur Çakışması Halinde Sigortalılık Statüsü maalesef bir çok vatandaşımızın merak ettiği hususlardan birisidir. SSK lı bir sigortalının yani 5510 sayılı Kanun gereği 4a sigortalısının Bağkura geçmesi halinde yan da 4b sigortalılık statüsüne geçmesi halinde nasıl bir yol izlenir?  Bağkurdan SSK ya geçiş nasıl olmalıdır? SSK ya geçtim Bağkur…
Sosyal Güvenlik Hukuku

4a Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja, kursa veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
Sosyal Güvenlik Hukuku

İnşaat Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlayanların Kuruma Bildirimleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja, kursa veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82