İş Sözleşmeleri (2 başlık bulundu)

Anasayfa / İş Sözleşmeleri

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 4857 sy. Kanun gereği belirli süreli iş sözleşmesi birtakım şartlar taşımaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça,…
İş Hukuku

Kısmi Süreli (Yarı Zamanlı) Çalışma

4857 sayılı İş Kanunun 13.maddesi gereği; “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı…
İş Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82