Güncel (20 başlık bulundu)

Anasayfa / Güncel

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa olarak bilinen “BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”  Taslağından Çıkarıldı. Gelir vergisinde üçüncü dilime girenlerin vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a yükselten madde torba tasarıdan çıkarıldı. Üçüncü vergi dilimindeki Gelir Vergisi Oranı mevcut durumdaki gibi %27…
Vergi Hukuku

Emeklilik Tarihi Hesaplama - Emekli Maaşı Hesaplama - Tazminat Hesaplama Online Birebir Danışmanlık Hizmeti

Bibilenvar, Türkiye'de ilk ve tek online birebir danışmanınız olarak, hizmet vermeye başladı. Her eve, her işyerine bir danışman sloganıyla hem bireysel danışmanlık hizmeti hem de kurumsal danışmanlık hizmeti bi soru paketi satın alarak faydalanabilirsiniz. Kişiye Özel Birebir Sorularınız Cevaplandırılıyor  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Ltd. Şti. olarak, en çok…
Güncel

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak İçin 1 Aylık Süreyi Kaçırmayın

Sigorta prim teşviklerinde geriye dönük yararlanmak için birçok işveren harekete geçti. Teşviklerden geriye dönük yararlanmanın önünü açan Yasa Tasarısı Meclise sunuldu. TBMM’de görüşülmekte olan 2 Şubat 2018 tarihinde Meclise sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 2015 Martında yayınlanan geriye dönük teşvikten…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın

TBMM’de görüşmelerine son verilen ve yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanı imzasını bekleyen Torba Yasa, geriye dönük uzun bir dönemi kapsayacak şekilde işveren teşviklerinden yararlanma fırsatını içeriyor. İşverenler için “Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın!” mesajının çok net görülebileceği yasa yürürlüğe girerse, yürürlük tarihi itibarıyla bir ay içinde kuruma başvurma süreniz olacak. Fırsat mı, Hak…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Seçim Öncesi Torba Yasada Vergi ve SGK Prim Borçlarına Af Geliyor

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 30 Nisan 2018 tarihinde 31853594-101-1556-167 sayı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan tasarı komisyondan geçti.Söz konusu Kanun Tasarısında; Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2) Kesinleşmemiş…
Güncel

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak

Muhtasar Beyanname ve APHB Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketler Ne Yapacak sorusunu hemen hemen şube ve merkezi olan firma temsilcileri tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere önümüzdeki günlerde Muhatasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi birleşerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak hem SGK hem de Gelir İdaresi açısından…
Güncel

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakkı her çalışan için geçerli  değildir. SGK'dan alınacak yazının detayları ve kaç defa alınabileceği, tekrar çalışma halinde tekrar aynı şartlarda kıdem hakkının olup olmayacağı hakkında bütün sorularınızın cevapları burada. Kamuoyunda daha çok istifa ederek kıdem tazminatı…
İş Hukuku

Yeniden Yapılandırma Süresi 1 Ay Uzatıldı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 3/8/2016 tarihli…
Vergi Hukuku

Çalışma ve İkamet İzinleri Alımı

Çalışma İzinleri Esasları Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak istisna olarak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise YÖK tarafından çalışma izni verilmektedir.Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvuruları…
Güncel

İsteğe Bağlı Sigorta Koşulları

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Doğuma Bağlı Yarı Zamanlı Çalışma Uygulaması Nasıl Olacak?

6663 Sayılı Kanun’un 21. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık izni, çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veya 6 aya kadar ücretsiz izin sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere kısmi süreli çalışma hakkı verilmiştir. Buna göre; ebeveynlerden biri, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı…
Güncel

Evde Çocuk Bakım Projesi Devrede

Ülkemiz ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kısaca Evde Çocuk Bakımı Projesi Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra şimdi de İstanbul ve Ankara’da uygulanacak. 2 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve çalışmak, daha önce…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Telafi Çalışması Nasıl Yapılır?

İşyerinde telafi çalışması ne zaman yapılabilir sorusu oldukça sık gelmektedir. Özellikle kötü hava şartlarının yaşandığı mevsimlerde bazı işletmeler günlük işlerini yapamamaktadır. Günlük işlerini yapamayan işverenler çalışanlarına çalışma yapılmadığı gün ya da belirli bir saatte izin vermektedir.  Doğa olaylarından ya da teknik aksaklıklardan kaynaklı işyerinin rutin işleri aksamaktadır. Ama en sık…
İş Hukuku

SGK Eksik Gün Nedenleri (Güncel)

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıların işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait bilgileri ile eksik gün nedeni yazılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin doldurulmasında ve gün sayısının hesaplanmasında 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği gereğince işlem yapılır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞKUR’a Kayıtlı İşsizi İşe Al, Prim ve Vergisini Ödeme

Çalışma hayatında milli seferlik ilan edilmesi ile  işveren destek ve kolaylıklarından birisi de 687 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 nci madde ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Primleri Yönünden 01.02.2017 tarihinden…
Güncel

Stajyer Çalıştıran İşverene Devlet Katkısı Nasıl Ödenecek

09.12.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname ile Bazı  Kanun ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55 inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna eklenen 12 nci  madde  gereği  05.06.1986  tarihli  ve  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanunun  18  inci  maddesi  hükümleri uyarınca çıraklık eğitimine…
Güncel

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

18 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29983 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi…
Güncel

Emekliye Promosyon Ödemesi Devam Ediyor

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” son hızıyla devam ediyor. İşverenlere sunulan istihdam teşvik paketlerinin yanı sıra, emeklilerin promosyon alması bir nebze de olsa emekli vatandaşlarımızı da rahatlatmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR Müdürlerinin katıldığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' konulu…
Güncel

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların Türk Hukuk Sistemi içerisinde dava edilen dosya sayısı bakımından önemli ölçüde fazla olması sebebi ile, Kanun koyucu “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” nden biri olarak “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” müessesesi işlevsel hale getirilecektir. Kanundan, bireysel iş sözleşmesinden ya da toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi…
İş Hukuku

Vardiyalı İşlerde Çalışanlar Hakkında Değişiklik Yönetmeliği Yayınlandı

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin…
İş Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82