İşsizlik Maaşı Şartları, Başvuru Süresi, Miktarı ve Diğer Detaylar

İşsizlik Maaşı Şartları, Başvuru Süresi, Miktarı ve Diğer Tüm Detaylar bu yazımızda siz değerli ziyaretçilerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

İşsizlik ödeneği ile ilgili özellikli durumunuz olması halinde, mutlaka ücretli ya da ücretsiz danışmanlarımıza sorunuzu sorunuz. 

İşsizlik ödeneği yani halk arasındaki tanımıyla İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Kanuni dayanağını 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu oluşturmaktadır. 

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları

İşsizlik maaşından yararlanma şartlarını kısaca özetleyecek olursak, aşağıdaki şartların birlikte tamamlanması gerekmekte olup, şartlardan birinin dahi sağlanmaması işsizlik ödeneğinin alınmasına engel teşvik edebilecektir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu na göre; 

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,


Hangi İşten Çıkış kodlarına göre İşsizlik maaşı alınacağını öğrenmek için İşten Çıkış Kodlarına Göre İşsizlik Maaşı başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.


İşsizlik Ödeneğine Başvuru

İşsizlik ödeneğine başvuru ya da işsizlik maaşına başvurular aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmeli ve belirtilen sürelere riayet edilmelidir.

Kişiler işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapmalıdır. Bu başvuru internet kanalıyla olabileceği gibi İŞKUR'a bizzat müracaat ederek de olabilir.

Ancak 30 gün içinde başvuru yapıldığı takdirde işsizlik maaşı alma hakkı tamamıyla kayboluyor anlamına gelmemektedir. Sadece başvuru yapılan süre geciktikçe alınacak toplam maaştan düşülecektir. Yani kişi 10 ay işsizlik maaşı alacakken, 1 ay geç başvuru yapması durumunda 9 ay işsizlik maaşı alacaktır.


İşsizlik Maaşına vekaletname ile başvurulur mu?

Eğer kişiler işsizlik maaşına hak kazandılarsa, İŞKUR  tarafından ona önerilecek diğer işlere de hazır olmalıdır. Çünkü, işsizlik maaşına başvurulması halinde, kişilerin İŞKUR"da statüsü "iş arayan" durumuna geçmiştir. Dolayısıyla iş arayan kişinin İŞKUR"a gitmeyip vekaletname ile başkasının onun adına gelmesi mümkün olmayacaktır. 

 

İşsizlik Ödeneğinin Süresi 

İşsizlik ödeneği süresi ya da işsizlik maaşı süresi, işsizlik maaşından faydalanacak sigortalının daha doğrusu sigortalı işsizin çalışma süreleri, prim ödeme gün sayıları ile belirlenmektedir. 

İşsizlik maaşına başvuran sigortalıların, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

İşsizlik maaşı miktarı ya da Kanuni tanımı ile işsizlik ödeneği miktarı, sigortalının hizmetlerinin bildirildiği "sigorta primine esas kazanç" yani SPEK tutarına göre belirlenecektir. 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.


2022 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Oranı

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay 2022 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan

5.004,00

2.001,60

0,00759

1.986,41

Son 4 Ay 2022 Yılının ikinci dönemine Ait Asgari Ücretle Çalışan

6.471,00

2.588,40

0,00759

2.568,75

Son 4 Ay 9.750 TL ile Çalışan

9.750,00

3.900,00

0,00759

3.870,40

Son 4 Ay 15.000 TL ile Çalışan

15.000,00

6.000,00(*)

0,00759

5.137,51

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2022 yılında asgari ücret 1.01.2022 – 30.06.2022 dönemi için brüt 5.004,00 TL,  1.07.2022–31.12.2022 dönemi için ise brüt 6.471,00 TL dir.

 


İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik maaşının ödenmesi, İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. 

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.


İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller son derece önemlidir, işsizlik maaşının kesildiği halleri aşağıda sizler için detaylandırdık. 

-İşsizlik maaşı alırken, İŞKUR"un önerdiği işleri haklı neden olmadan reddedenlerin,

-İşsizlik maaşı alırken, başka bir yerde ya da aynı işyerinde sigortasız çalıştığı SGK ve İŞKUR tarafından tespit edilenlerin, 

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 

-İşsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

 

İşsizlik Maaşı Alırken Sağlıktan Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 


İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

-ikamet adresinin değişmesi,

-herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

-yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

-silahaltına alınılması,

-yurtdışına çıkılması,

-bir işte çalışmaya başlanması veya

-mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.


İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.


Tekrar İşsizlik Maaşı Alma 

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.


Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.


Son 120 Günde Ücretsiz İzin İşsizlik Maaşını Etkiler Mi?

Son 120 günde ücretsiz izin alınması işsizlik maaşını etkiler mi sorusu çok sorulmaktadır. 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 4447 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

Son 120 gün kuralında yapılan bu değişiklikle birlikte işsizlik sigortasından faydalanma hakkı olup son 120 gün içinde ücretsiz izinli olanlar da işsizlik maaşından faydalanacaklardır.


Emekli Çalışanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Emekli çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi diye çok fazla soru gelmektedir. Bunun için emekli çalışanlar adına ödenen sigorta prim karşılıklarına bakmak bile yeterlidir. 

İşsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almama şartı bulunmaktadır. Kişi işsizlik maaşı alırken emeklilik başvurusu sonuçlanırsa ve bu esnada emekli olursa, o tarih itibariyle işsizlik maaşı kesilecektir. Ya da SGDP'ye tabi olarak çalışıyorken işsizlik maaşına hak kazanacak şekilde işten ayrıldığı takdirde, işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.


İşe İade Davası Sonucu İşe İade Edilenlere İşsizlik Maaşı Ödenir Mi?

İşe iade davasının işçi lehine sonuçlanması halinde yasada öngörülen geriye dönük yatırılan 4 aylık primlerin son günü fesih tarihi kabul edilerek, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlayanlara çalışılmayan dönemler için işsizlik ödeneği ödenmektedir. Davanın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan başvuruların süresinde yapıldığı kabul edilmektedir.


İşe iade davasına konu olan ilk fesih ile işsizlik ödeneği ödenmiş olan işsizler için;  fesih tarihinden itibaren işe iade davası  kapsamında geriye dönük bildirilen primlerin son günü fesih tarihi olarak esas alınmak suretiyle işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönemler için işsizlik ödeneği ödenir. Prim bildirimi olan dönemlerde yapılmış olan ödemeler ödenecek işsizlik ödeneğinden yasal faiz uygulanmadan mahsup edilir.

İşsizlik maaşı yani işsizlik ödeneği ile ilgili sorularınızı uzmanlarımıza sorabilirsiniz. 

2023 işsizlik ödeneği tutarı yani 2023 işsizlik maaşı tutarları, 2023 asgari ücret tutarı yayınlanması ile sitemizde siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunulacaktır. 

Soru Sor
'İşsizlik Maaşı Şartları, Başvuru Süresi, Miktarı ve Diğer Detaylar' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor