İŞKUR’a Kayıtlı İşsizi İşe Al, Prim ve Vergisini Ödeme

Gelir Vergisi Yönünden Teşvik

İşe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Sosyal güvenlik prim desteği ve gelir vergisi desteğinden yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ve diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.

Prim ve Vergi Teşvikinden Kimler Faydalanamaz?

687 sayılı OHAL KHK’sı ile gelen sosyal güvenlik prim desteği ve gelir vergisi desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin;

  • Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması

hallerinde bu destekten faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.

Anılan madde hükümleri;

  • Kamu idarelerine ait işyerleri,
  • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde
  • Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında,

 uygulanmayacaktır.

687 sayılı OHAL KHK’ sı Teşviki Toplamda Ne Kadar Olacak? 

Yukarıda sayılan hususlar çerçevesinde asgari ücretle çalışan bir sigortalının işverene maliyeti; sigortalının net ücreti olacaktır.

2017 yılı Brüt Asgari Ücret                         = 1.777,50 TL

İşverenin Toplam Maliyeti                          = 2.177,44 TL

Sigorta Primi Desteği (30x22,22)                = 666,60 TL

Gelir Vergisi + Damga Vergisi Desteği         = 106,81 TL

687 Sayılı OHAL KHK Teşvik Tutarı Toplamı  = 773,41TL

Güncel Kategorisi yazılarımız için TIKLAYINIZ..

İşveren İşlemleri Kategorisi yazılarımız için TIKLAYINIZ..

Sgiorta Primleri konulu yazımız için TIKLAYINIZ..

Soru Sor
'İŞKUR’a Kayıtlı İşsizi İşe Al, Prim ve Vergisini Ödeme' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor