İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR ?

Öncelikle tazminatın tanımını yapmak gerekirse;

Haksız bir fiil ile oluşan zararın karşılığı olarak ödenen para diyebiliriz. Haksız fiilden söz edebilmek içinse;

-Zarar verici bir fiil,

-Hukuka aykırılık,

-Kusur,

-Fiil sonucu oluşan bir zarar,

-Fiil ile zarar arasında bir illiyet bağı olması gereklidir.

 İş Kanunun 21.maddesi hükmüne göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminata iş güvencesi tazminatı denir.

 İşe iade kararı verilen işçinin bu karar alınana kadar yani dava sonuçlanana kadar çalıştırılmadığı süreler içinse en çok 4 aya kadarlık ücret ve diğer haklarının da ödenmesi gerekmektedir.

Peki bu tazminattan yararlanabilmek için gerçekleşmesi gereken şartlar nelerdir ?

-İşçinin anılan iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir.

-İş yerinin en az 30 işçi çalıştıran bir iş yeri olması gerekmektedir.

-İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bu iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren işçi 10 iş günü içerisinde işverene işe başlamak için başvurmalıdır. İşçi bu süre içerisinden işverene işe başlamak için başvurmazsa yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır. Bu durumda işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır. İşçi işe başlamak için belirlenen süre içerisinde işverene başvurursa işveren 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatıp başlatmama kararı verir.

-İşçi işe başlatılırsa işveren çalıştırmadığı süreler için 4 aylık ücret öder.

-İşçiyi işveren işe başlatmazsa bu 4 aylık ücretinin yanı sıra en az 4 en çok 8 aylık tazminat ödemesi gerekecektir.

Sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ve daha detaylı bilgi almak için danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Soru Sor
'İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR ?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor