Boşta Geçen Zaman Tazminatı

Boşta Geçen Zaman Tazminatı

Boşta geçen zaman, işten çıkarılan işçinin işe iade davası açması sonucu çalıştırılmadığı süreler için kendisine ödenen ücrettir.

İşçi ister işe başlatılsın ister başlatılmasın işçinin işe iadesine karar verilmesi durumunda 10 iş günü işverene başvurması durumunda 4 aylık boşta geçen ücrete hak kazanır.

Peki bu ücret nasıl hesaplanır ?


İşçinin işten ayrılmak zorunda bırakıldığı tarihteki ücreti ve bu süre zarfında tahakkuk edecek olan diğer hakları hesap edilerek kendisine ödenir. Bir örnek ile açıklayacak olursak;

Bir işçi 05.06.2013 tarihinde işe girmiş ve 10.01.2019 tarihinde işten çıkarılmış ancak 05.01.2021 tarihinde işe iade davası kesinleşerek 10 iş günü içinde işyerine çalışmak için başvuran işçiye işyeri 10.1.2019-10.5.2020 tarihleri için 4 aylık boşta geçen ücreti olarak Çalışanın en son ücreti aylık brüt 2.500 TL olup, ayrıca aylık yol ücreti brüt 100 TL, yemek ücreti ise brüt 200 TL olduğu ve 3. Ayda 1.000TL ikramiye alındığı varsayıldığında 4 Aylık Boşta Geçen Brüt Ücret (2.500 + 100 + 200) x 4 + 1.000 = 12.200 TL olacaktır.

5510 sayılı kanuna göre;

 4 aylık boşta geçen ücret SPEK’ e dahildir. Buna göre;  İşçi işe başlatılmayacaksa işçinin işyerine yazı ile talep ettiği iş başvurusunun işyeri tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden ayın 26’sına kadar,  İşçi işe başlatılacaksa işçinin yazılı başvurusu üzerine işyerinin işçiyi işe davet ettiği yazının işçi tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden ayın 26’sına kadar, 4 aylık boşta geçen (yukarıdaki örnekte; 2019/ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için) ücretle ilgili MuhSGK verilmesi gerekecektir.

Bu sebeple işçiye 4 aylık boşta geçen net ücretin tespiti için %14 sigorta primi ve %1 işsizlik primi kesilmesi gerekir. 193 sayılı gelir vergisi kanuna göre; 4 aylık boşta geçen ücret aynı şekilde gelir vergisine de tabidir. Bu ödeme ile ilgili işçinin tabi olduğu vergi diliminden vergi bildirimleri yapılmalıdır.

Soru Sor
'Boşta Geçen Zaman Tazminatı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor