Bazı Vakıf, Cemiyet ve Derneklerin SGK Prim Teşviklerinin Sona Erdirilmesine Dair SGK Genelgesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 20’nci maddesinde yer alan kuruluşların prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmalarının usul ve esaslarına 2022/3 sayılı SGK Genelgesinde yer verilmiştir. 

 

5510 sayılı Kanunun ek 20’nci maddesi ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının 25/12/2021 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanmış ve bu kuruluşların 25/12/2021 tarihinden önce yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimleri usulüne uygun olarak yararlanmış̧ sayılmıştır. 

14/6/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 sayılı Kararı ile 5510 sayılı Kanunun ek 20'nci maddesi, 14/6/2024 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri 14/6/2024 (dahil) tarihinden itibaren belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. 

Söz konusu kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 14/6/2024(dahil) tarihinden itibaren belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmaları halinde, bahse konu iş yerlerinden yersiz yararlanılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak olup 14/6/2024 tarihinden önce yararlandıkları veya usulüne uygun yararlanmış sayıldıkları prim teşviki, destek ve indirimler geri alınmayacaktır. 

 

İlgili 2024/9 sayılı SGK Genelgesi için lütfen tıklayınız.  Soru Sor
'Bazı Vakıf, Cemiyet ve Derneklerin SGK Prim Teşviklerinin Sona Erdirilmesine Dair SGK Genelgesi' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor