İş Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfa / İş Sağlığı Ve Güvenliği

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işgücünün bu konudaki kalifikasyonu için önemli bir adım atılmıştır. Anılan kanunla işverenlerin yükümlülükleri sadece gerekli önlemleri almakla yeterli bulunmamış, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların eğitilmesi de öne çıkmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerindeki çalışma sürecinin yürütülmesi sırasında sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak, oluşabilecek hasarların önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Yapılan işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçları; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden paket halinde faydalanmak için teklif isteyiniz.


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82