Denetim ve Risk Önleme Hizmeti

Anasayfa / Denetim Ve Risk Önleme Hizmeti

Denetim Hizmetlerimiz

Müşterilerinin talepleri doğrultusunda;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işyeri kayıt ve belgelerinin uygunluk denetiminin sağlanması,
Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku kapsamında Kamu denetim elemanları (müfettiş/denetmen) tarafından işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi aşamasında şirket risklerinin belirlenmesi ve tedbirlerin alınmasına yönelik görüş ve önerilerini sunmak,
İşçi ve işveren arasında iş ilişkisine ilişkin kayıt ve belgelerin (iş sözleşmesi, özlük dosyası, ücret bordrosu, fesih bildirimi vb. konularda) hazırlanmasında teknik destek sağlamak,

Risk Önleme Hizmetlerimiz

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine;
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından oluşacak riskleri önceden tespit ederek teftiş ve denetimlerde müşterilerinin hak ve menfaat kayıplarını minimum düzeye indirmek,
İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku ve İş Hukuku mevzuatı kapsamında değerlendirerek gerekli işlemlerin yapılması konusunda bilgi ve rapor vermek,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vergi Hukuku kapsamında karşılaşılan İdari Para Cezaları ve hak kayıplarını minimum düzeye indirerek, müşterilerinin menfaatlerini ve faydalarını maksimize etmek,
İş Kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı müşterilerinin Yasal mevzuat çerçevesinde aksiyon almasını sağlamak.

Bibilenvar'ın denetim ve risk önleme hizmetlerinden faydalanmak için teklif isteyiniz.


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82