Bireysel Hizmetlerimiz

Anasayfa / Bireysel Hizmetlerimiz

Bireysel Kullanıcı Hizmetlerimiz

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak www.bibilenvar.com ziyaretçilerimizin Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku ve Vergi Hukuku’ndan doğan soru ve sorunlarına mümkün olan en kısa sürede birebir iletişim ile cevap vererek Kanun’dan kaynaklanan haklardan faydalanılması ve sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda yardımcı olmak ve MİNİMUM MALİYETLE MAKSİMUM FAYDAYA ulaşmalarını sağlamak temel prensibimizdir.  

Bireysel kullanıcılarımız kendileri, arkadaşları veyahut firmaları hakkında tekil kullanıcı olarak aşağıdaki konularda soru sorarak danışmanlık hizmetlerini alabileceklerdir.

 

Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Hak ve Yükümlülükler

Bireysel kullanıcılarımız www.bibilenvar.com üzerinden bisoru satın alarak danışmak istedikleri sosyal güvenlik konularını bizlere iletebilir. Örneğin; emeklilik hesaplama, emekli maaşı hesaplama, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği vb. konularda, geçici iş göremezlik ödeneği(rapor parası), analık iş göremezlik ödeneği vb. konularda, ölüm geliri, sürekli iş göremezlik geliri vb. konularda, iş kazası ve meslek hastalığı konularında, çalışma izni alınması süreçlerinde, hizmet borçlanması (doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı hizmetlerin borçlanması, öğrenimde geçen sürelerin borçlanılması vb. konularda) konularında ve vatandaşa sağlanan sosyal güvenlik hak ve menfaatler hususunda sorulara yanıt verilmektedir.

Tekil kullanıcı olarak, işverenler, firmaların ilgili departmanlarında bordro uzmanları, insan kaynakları uzmanları, muhasebeciler, mali müşavirler, finans departmanı çalışanları Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuat ve uygulamalarında danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

 

İş Hukuku Açısından Hak ve Yükümlülükler

Bireysel kullanıcılarımız www.bibilenvar.com üzerinden bisoru satın alarak danışmak istedikleri iş hukuku konularını bizlere iletebilir. Örneğin; tazminatlar(kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe güvencesi tazminatı, malullük tazminatı vb. )  konusunda, ücret prim ve ikramiyeler konusunda, işçinin ve işverenin haklı veya haksız fesihleri konusunda, ücretli ve ücretsiz izinler, süt izni, doğum izni, yıllık ücretli izin, mazeret izni vb. konularda, iş sözleşmesi (belirli süreli iş sözleşmesi , belirsiz süreli iş sözleşmesi, dönemsel iş sözleşmesi vb. konularda) usul ve esasları ile çıkabilecek uyuşmazlıkların belirlenmesi ve bertaraf edilmesi hususunda, ücret bordrosu düzenlenmesi vb. konularda danışmanlık hizmeti almaktadır.

Tekil kullanıcı olarak, işverenler, firmaların ilgili departmanlarında bordro uzmanları, insan kaynakları uzmanları, muhasebeciler, mali müşavirler, finans departmanı çalışanları İş Hukuku mevzuat ve uygulamalarında danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

 

Vergi Hukuku Açısından Hak ve Yükümlülükler

Bireysel kullanıcılarımız www.bibilenvar.com üzerinden bisoru satın alarak danışmak istedikleri vergi hukuku konularını bizlere iletebilir. Örneğin Bireysel Emeklilik, Özel Sağlık Sigortası ve Özel Hayat Sigortası Durumunda Vergi İndirimi konularında, Engelli Çalışanlarda Vergi İndirimi, Yurtdışı Personelinin Vergilendirilmesi İşlemleri, Vergi Cezalarına Karşı Başvuru Yolları İtiraz ve Dava işlemleri, Vergi Cezalarında Uzlaşma işlemleri, Çifte Vergilendirme Durumunun Değerlendirilmesi İşlemleri, Motorlu Taşıtlar Vergisinde Tescil Tarihinin Önemi , Veraset ve İntikal Vergisi Uygulamaları, KDV/ÖTV Kapsamında İndirim ve iade mekanizması usul ve esasları, Damga Vergisine Tabi İşlemler, Beyanname Üzerinden İndirim Konusu Yapılabilecek Unsurlar, Ödemelerin Tesvik Zorunluluğu, Hakkınızda Vergi İncelemesi Başladığında Yapmanız Gerekenler, Nakit Sermaye Artımında Teşvik Uygulaması, Emtia Ve Sabit Hizmet Alımında Kur Değerlemesi, Demirbaş İthalatında Kur Farkı, Verrgi Hukukunda Sorumluluk Ve Tevkifat vb. konularda danışmanlık hizmeti almaktadır.

Tekil kullanıcı olarak, işverenler, firmaların ilgili departmanlarında bordro uzmanları, insan kaynakları uzmanları, muhasebeciler, mali müşavirler, finans departmanı çalışanları Vergi Hukuku mevzuat ve uygulamalarında danışmanlık hizmeti alabilmektedir.


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82